Tổng hợp 20+ review visual studio 2019 hay nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Review visual studio 2019 hay nhất được bình chọn

Video Review visual studio 2019

1 Get your code reviewed with Visual Studio – Azure Repos

 • Tác giả: docs.microsoft.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 5 (815 vote)
 • Tóm tắt: · Get a code review from your team using Visual Studio. … Visual Studio 2019 | Visual Studio 2017 | Visual Studio 2015 | Visual Studio 2013

2 Pros and Cons of Visual Studio IDE 2022 – TrustRadius

 • Tác giả: trustradius.com
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 4.74 (273 vote)
 • Tóm tắt: Visual Studio is good at debugging, however it can get stuck at times, requiring you to either stop debugging or restart Visual Studio. The application is 

3 Có gì mới trong Visual Studio 2022?

 • Tác giả: sctt.net.vn
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 4.57 (570 vote)
 • Tóm tắt: · Review Công nghệ. Có gì mới trong … Visual Studio 2022 hiện đang trong bản xem trước, được phát hành vào tháng 11 năm 2021 cùng với

4 Microsoft Visual Studio 2019 Professional – MyChoiceSoftware.com

 • Tác giả: mychoicesoftware.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 4.36 (346 vote)
 • Tóm tắt: Visual Studio 2019 Professional provides a new experience which can be tailored to your needs. Visit My Choice Software today and save!

5 Microsoft Visual Studio – Các phiên bản, So sánh, Tính năng, Câu

 • Tác giả: vi.joecomp.com
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 4.1 (301 vote)
 • Tóm tắt: Become a Docker Power User With Microsoft Visual Studio Code … Chúng là các chức năng PowerPoint Storyboarding, Code Review, Task Suspend / Resume và Team 

6 How to perform code review in Visual Studio 2019 – Devart Blog

 • Tác giả: blog.devart.com
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 3.8 (250 vote)
 • Tóm tắt: · How to review code in Visual Studio 2019 with Review Assistant · 1. In Visual Studio, click the Code Review Board button on the Review Assistant 

7 Download Review Assistant – Ứng dụng lập trình visual studio – Tinhte

 • Tác giả: tinhte.vn
 • Ngày đăng: 09/23/2021
 • Đánh giá: 3.74 (402 vote)
 • Tóm tắt: Review Assistant là một công cụ mạnh mẽ được tích hợp sẵn sàng trong Visual Studio với nhiệm vụ đơn giản hoá công việc phát triển khi làm việc với mã nhận 

8 Microsoft Visual Studio Reviews | GetApp Australia 2022

 • Tác giả: getapp.com.au
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 3.51 (396 vote)
 • Tóm tắt: See Microsoft Visual Studio reviews from verified users. GetApp collects the most comprehensive reviews from verified users that can tell you more about the 

9 Visual Studio 2022 vs. 2019: Should You Upgrade Now? Explained

 • Tác giả: makeuseof.com
 • Ngày đăng: 09/09/2021
 • Đánh giá: 3.33 (555 vote)
 • Tóm tắt: · Visual Studio 2022 is coming with some pretty cool changes. If you’re on Visual Studio 2019, is it worth upgrading versions?

10 Review Assistant – Peer code review tool for Visual Studio – Ryadel

 • Tác giả: ryadel.com
 • Ngày đăng: 09/25/2021
 • Đánh giá: 3.03 (253 vote)
 • Tóm tắt: · Introducing Review Assistant, a useful code review plug-in for Visual Studio to create review requests and respond to them from within the 

11 Microsoft Visual Studio Reviews & Ratings | 2022 – Software Advice

 • Tác giả: softwareadvice.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.95 (150 vote)
 • Tóm tắt: Visual Studio is a little clunky, but just has so many features. It is very quick to run and test, and for things like website development it comes with it’s 

12 Visual Studio 2019 – Our Top 10 New Features – Niteco

 • Tác giả: niteco.com
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 2.78 (89 vote)
 • Tóm tắt: · This is perfect for pair programming, code reviews, code demos and “mob programming” for hackathons. Your colleagues will no longer need to 

13 Performance and Features review on SonarLint with Visual Studio

 • Tác giả: community.sonarsource.com
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 2.71 (176 vote)
 • Tóm tắt: I am considering integrating SonarLint within Visual Studio 2019+ and SonarQube, and looking for a report of its performance and features 

14 Giới thiệu Visual Studio 2019 – Trần đình hưng

 • Tác giả: trandinhhung.com
 • Ngày đăng: 10/03/2021
 • Đánh giá: 2.58 (162 vote)
 • Tóm tắt: Tính tương tác: Thông qua cloud, cho phép thao tác edit và debug source code theo thời gian thực, ngoài ra còn hỗ trợ tính năng review code. – Debug: Điều 

15 Microsoft Visual Studio Reviews 2022 – Capterra

 • Tác giả: capterra.com
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.4 (180 vote)
 • Tóm tắt: · Visual Studio is a little clunky, but just has so many features. It is very quick to run and test, and for things like website development it 

16 Review Assistant – Code Review Tool – Visual Studio Marketplace

 • Tác giả: marketplace.visualstudio.com
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 2.45 (143 vote)
 • Tóm tắt: · Extension for Visual Studio – Review Assistant is a code review plug-in for Visual Studio. It integrates with TFS, Git, SVN, and Mercurial

17 Visual Studio Reviews 2022: Details, Pricing, & Features | G2

 • Tác giả: g2.com
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 2.21 (137 vote)
 • Tóm tắt: It has so many inbuilt plugin options for different languages(like C++, C#, etc.) which help a lot. It has a great codework space, which is very unique to other 

18 Visual Studio Extension Overview | Collaborator Documentation

 • Tác giả: support.smartbear.com
 • Ngày đăng: 10/23/2021
 • Đánh giá: 2.22 (91 vote)
 • Tóm tắt: Inspect the review materials. Create comments and defects. Requirements. Microsoft Visual Studio 2019, 2017 or 2015. The Community, 

19 What’s new in Visual Studio 2019 – InfoWorld

 • Tác giả: infoworld.com
 • Ngày đăng: 08/19/2021
 • Đánh giá: 2.08 (124 vote)
 • Tóm tắt: · Visual Studio Live Share, for collaboration, is installed by default. Live Share can be used for pair programming, conducting code reviews, 

20 How good is Visual Studio 2022? • The Register – TheRegister

 • Tác giả: theregister.com
 • Ngày đăng: 09/02/2021
 • Đánh giá: 2.06 (143 vote)
 • Tóm tắt: · Review Visual Studio goes back a long way. Microsoft always had its own programming languages and tools, beginning with Microsoft Basic in 

21 Visual Studio – Phần mềm hỗ trợ lập trình website – Mua Key

 • Tác giả: muakey.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 1.89 (159 vote)
 • Tóm tắt: Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019-2022 · Visual Studio là một phần mềm lập trình hệ thống được sản xuất trực tiếp từ Microsoft. Từ khi được phát 

22 Review visual studio 2019 có gì mới mới nhất – Gosufan.com

 • Tác giả: gosufan.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 1.85 (92 vote)
 • Tóm tắt: Visual Studio 2019 hỗ trợ các ứng dụng di động iOS và Android chạy trong môi trường .NET được viết bằng Xamarin, bộ công cụ đám mây được tích hợp vào các dịch 

Related Posts