List 2 the dictator review hay nhất

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết The dictator review hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Video The dictator review

1 The Dictator (2012) – IMDb

  • Tác giả: imdb.com
  • Ngày đăng: 03/04/2022
  • Đánh giá: 4.91 (788 vote)
  • Tóm tắt: Nevertheless, The Dictator is satire, it is a movie making fun of the real world, and if you let it be, it makes you aware (while laughing) at the racist 

2 Movie Review: The Dictator – ABC (none) – Australian Broadcasting

  • Tác giả: abc.net.au
  • Ngày đăng: 10/15/2021
  • Đánh giá: 4.61 (254 vote)
  • Tóm tắt: · The Dictator is the latest effort from Sacha Baron Cohen – moving on from Ali G, Borat and Bruno, his latest persona is Admiral General 

Related Posts