Top 10+ yonex astrox 88d review hot nhất

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết Yonex astrox 88d review hot nhất hiện nay

Video Yonex astrox 88d review

2 Yonex Astrox 88D Pro, Tour, Game Badminton Racket Review

 • Tác giả: ckyew.com
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 4.72 (588 vote)
 • Tóm tắt: · In terms of playing feel, the Astrox 88D Game racket has an even more hollow feeling compared to the Astrox 88D Tour racket. It is also a touch 

3 Yonex Astrox 88 D (Dominate) Badminton Racket – Sportsuncle

 • Tác giả: sportsuncle.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 4.52 (592 vote)
 • Tóm tắt: Designed for the dominant back-court player, Yonex Astrox 88D is the latest racket in the Yonex Astrox series. Combining a head-heavy balance, 4U weight and 

4 Vợt cầu lông yonex Astrox 88D Pro – Siêu phẩm năm 2021

 • Tác giả: votcaulongbmt.com
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 4.27 (355 vote)
 • Tóm tắt: Hôm nay, shop cầu lông BMT xin tiếp tục được giới thiệu đến các bạn chơi cầu lông Vợt cầu lông yonex Astrox 88D Pro – Siêu phẩm năm 2021. REVIEW Vợt cầu 

5 A Review of the Yonex Astrox 88D Pro – BadmintonBites

 • Tác giả: badmintonbites.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 4.11 (413 vote)
 • Tóm tắt: · A Review of the Yonex Astrox 88D Pro · Effortless shots, no difficulty with power · If you can use the racket to advantage, you will be eventually 

6 ASTROX 88D Reviews – Badonavi

 • Tác giả: en.badminton-navi.net
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Đánh giá: 3.89 (496 vote)
 • Tóm tắt: The smash of strength sinks and stretches. This is clearly more destructive than other Yonex rackets. It is a racket that many people avoid, but if you devise 

7 YONEX Astrox 88D Play Badminton Racquet (Strung)

 • Tác giả: racquets4u.com
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 3.74 (565 vote)
 • Tóm tắt: YONEX Astrox 88D Play is a new model which is derived from its higher version model named as YONEX Astrox 88D.This racquet is designed to complement the 

8 Yonex Astrox 88D Game Badminton Racket – Gold

 • Tác giả: badmintonhq.co.uk
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 3.48 (467 vote)
 • Tóm tắt: The Yonex Astrox 88D Game is the younger brother of the 88D Pro (used by some of the worlds best). The Game version is designed to replicate the 

9 Vợt Yonex Astrox 88D Play | Dành cho lông thủ mê công – FBshop

 • Tác giả: fbshop.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.27 (487 vote)
 • Tóm tắt: Vợt yonex Astrox 88D Play là cây vợt đáng sở hữu với mức giá thành mềm, dành cho người chơi mới, trung bình, ra mắt cuối năm bởi thương hiệu Yonex

10 Đánh giá vợt cầu lông Yonex Astrox 88D Game – Tiến Dinh Sport

 • Tác giả: tiendinhsport.com
 • Ngày đăng: 04/17/2022
 • Đánh giá: 3.04 (456 vote)
 • Tóm tắt: · Vợt cầu lông Yonex Astrox 88D Game được đánh giá là siêu phẩm tầm thấp của Astrox 88D Pro, hướng đến người chơi phổ thông và phong trào, 

11 Đánh Giá Chi Tiết Vợt Cầu Lông Yonex Astrox 88D

 • Tác giả: webcaulong.com
 • Ngày đăng: 09/20/2021
 • Đánh giá: 2.89 (159 vote)
 • Tóm tắt: · Vợt cầu lông Yonex Astrox 88D phù hợp với những người có cổ tay khỏe, chơi lâu năm, vợt không phù hợp với người mới chơi, tay còn yếu

12 Vợt Cầu Lông Yonex Astrox 88D Game | Bản Sao Hoàn Hảo

 • Tác giả: hvshop.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 2.82 (182 vote)
 • Tóm tắt: Review người phù hợp với Vợt cầu lông Yonex Astrox 88D Game. Vì là cây vợt thân cứng, nặng đầu, cho những cú smash uy lực, tiếng nổ đã tai

13 Yonex Astrox 88D Badminton Racket Review

 • Tác giả: badminton-coach.co.uk
 • Ngày đăng: 10/03/2021
 • Đánh giá: 2.67 (187 vote)
 • Tóm tắt: · The Yonex Astrox 88D is a good looking badminton racket featuring a half black, half red colourway on the head with yellow decals, moving into a 

14 Yonex Astrox 88D Game (AX88DG) 4UG5 Camel Gold Badminton

 • Tác giả: badmintonalley.com
 • Ngày đăng: 09/28/2021
 • Đánh giá: 2.52 (185 vote)
 • Tóm tắt: The Yonex ASTROX 88D Game (AX88DG) Camel Gold badminton racket is designed similar to the popular high-end Astrox 88D Pro Camel Gold. The racket has a head 

15 Yonex Astrox 88D Review – Updated 2021 – Badminton Professor

 • Tác giả: badmintonprofessor.com
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 2.58 (186 vote)
 • Tóm tắt: · Yonex Astrox 88D is a great racket for intermediate to advanced players who need more power for attacking from the backcourt, Yonex Astrox 88D 

Related Posts